0

Winkelwagen

0
Subtotal: 0,00
Geen producten in je winkelwagen.
a

Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met CANIGÓ COFFEE B.V.

PRIVACY VERKLARING TOEPASSELIJKHEID

CANIGÓ COFFEE B.V. (“ons”, “wij” of “onze”) exploiteert de website van www.canigocoffee.com (de “Service”). Canigó Coffee B.V. bezorgt overal in Nederland koffie, bij jou thuis of op je werk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In deze Privacy Verklaring (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hierover vastgelegd. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van onze website en het gebruik van aanvullende diensten.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

 1. HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
  Canigó Coffee B.V. behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verzamelen Persoonsgegevens bij het aangaan van een bestelling waarbij wij op de door jou bepaalde frequentie bij jou bezorgen wanneer je een proefpakket aanvraagt, of informatie opvraagt, meedoet aan een enquête of test, als je informeert naar onze activiteiten, deelneemt aan een actie, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.
 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT CANIGÓ COFFEE B.V.?
  Wij verzamelen contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en koffievoorkeuren. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met je hebben gehad. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ons, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssystemen instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door ons worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens kunnen wij je beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter op je voorkeuren afstemmen. Indien je dit niet wilt, lees je in paragraaf 4 hoe je hier bezwaar tegen kunt aantekenen.
 1. WAAROM VERZAMELT CANIGÓ COFFEE B.V. PERSOONSGEGEVENS?
  Wij verwerken Persoonsgegevens om je bestelling volgens overeenkomst uit te voeren. Je kunt een account aanmaken waardoor je in de toekomst makkelijk kunt bestellen, bestellingen kunt wijzigen of annuleren. We slaan deze gegevens op om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor onze klantenservice, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de klantenservice, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Indien je je daarvoor hebt aangemeld worden je Persoonsgegevens ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.
  Canigó Coffee B.V. verstrekt je gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.
 2. JOUW RECHTEN: CORRECTIE, INZAGE EN VERZET
  Je kunt ten alle tijden en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon of per post toesturen. Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken neem dan contact met ons op.
 1. HOE BEVEILIGT CANIGÓ COFFEE B.V. JOUW GEGEVENS?
  Wij schakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening derden in, bijvoorbeeld om je bestelling af te leveren. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Canigó Coffee B.V. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Met deze dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit opnemen.
 1. GEBRUIKT CANIGÓ COFFEE B.V. COOKIES?
  Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op jouw computer
  opslaat. Door de cookies te accepteren zal er informatie over jouw bezoek aan onze site worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt je browser zo configureren dat hij cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Als je cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

De website van Canigó Coffee B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op een computer opgeslagen worden en het mogelijk maken om gebruik van onze website te analyseren.
De door de cookies geproduceerde informatie over het gebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website activiteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval een IP-adres met andere data van Google linken. Door gebruik te maken van onze website stem je ermee in dat Google informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het genoemde doel. Gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden worden verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens worden, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door e-tracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van jou niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. De website van Canigó Coffee B.V. maakt gebruik van plug-ins van Facebook en Instagram, bijv. de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop en de Instagram ‘Volg’-knop. Bij die knop, resp. het erop klikken, wordt een directe verbinding tussen een computer en de server van de aanbieder van de plug-in (bijv. dus Facebook, Instagram) tot stand gebracht. Daarbij kunnen Facebook en Instagram persoonsgebonden en niet- persoonsgebonden gegevens verzamelen. Voor meer informatie over de wijze waarop deze diensten gebruik maken van persoonsgegevens verwijzen wij door naar hun privacy beleid, vindbaar op https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation en https://help.instagram.com/519522125107875

Grondslag verwerking persoonsgegevens

CANIGÓ COFFEE B.V.verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

CANIGÓ COFFEE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer;
 • Nieuwsbrieven;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Administratieve handelingen;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Personeelsadministratie;
 • Sollicitatieprocedure;
 • Aanbiedingen

CANIGÓ COFFEE B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

CANIGÓ COFFEE B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan CANIGÓ COFFEE B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met CANIGÓ COFFEE B.V..

Daarnaast gebruikt CANIGÓ COFFEE B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

CANIGÓ COFFEE B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt CANIGÓ COFFEE B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van CANIGÓ COFFEE B.V. is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar CANIGÓ COFFEE B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

CANIGÓ COFFEE B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. CANIGÓ COFFEE B.V. maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.

CANIGÓ COFFEE B.V. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social media buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

Cookies

CANIGÓ COFFEE B.V. maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies: CANIGÓ COFFEE B.V. maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt CANIGÓ COFFEE B.V. inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij CANIGÓ COFFEE B.V. worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. CANIGÓ COFFEE B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder CANIGÓ COFFEE B.V. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

CANIGÓ COFFEE B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag CANIGÓ COFFEE B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u CANIGÓ COFFEE B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@canigocoffee.com

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. CANIGÓ COFFEE B.V. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

CANIGÓ COFFEE B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat CANIGÓ COFFEE B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan CANIGÓ COFFEE B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. CANIGÓ COFFEE B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

CANIGÓ COFFEE B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

Waar ben je naar op zoek?